06 JAN 2022 14:00

Kallelse till årsmöte 2022 den 14 februari.

Nu är det dags för årsmöte. Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad. Välkommen!

När: 14 februari 2022

Sista anmälningsdag: 7 februari

Tid: 18:30 till 21:00

Var: RF-SISU Sörmland Stora Konferens (kan ändras till digitalt beroende på restriktioner), se bild nedan.

Anmälan: För att deltaga sker anmälan, senast 7 februari, via email till nautic@esdk-nautic.se (märk anmälan med ”Årsmöte 2022 – Närvaro”, i mailet skriver ni hur många som kommer samt vart inbjudan ska skickas till). I god tid kommer angivna emailadresser att få inbjudningslänk och instruktioner.

Vilka får deltaga?: Endast klubbens medlemmar.

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Om medlemmar har ärenden som skall behandlas under årsmötet, enligt ovan, skall det skickas in till föreningens email: nautic@esdk-nautic.se. Märk detta då med ”Ärende att behandla under årsmötet 2022

Under årsmötet kommer förslag på justering av stadgeändringar att ske om sådan motion har inkommit.

Dagordning och föreningens stadgar finns att läsa på våran hemsida. Du finner detta i ett dokument som heter ”Stadgar”. Stadgarna finner du här: http://www.esdk-nautic.se/Klubben/Dokument

Direkt efter årsmötet kommer konstituerande möte att ske.

Bild nedan visar hur man hittar till RF-SISU Sörmland Stora Konferens lokalen.