Styrelse och förtroendeuppdrag

Styrelse Nautic

Ordförande: Patrick Lundkvist

Kassör: Lena Siljebråt

Sekreterare: Gunnar Eriksson

Ledamot: Victor Stenström

Ledamot: Douglas Lindeberg

Ledamot: Sebastian Wasberg

Ledamot: Johnny Darabant

Suppleant: Anita Bergström

Suppleant: Peter Frid

Förtroendeuppdrag

Sportdykning: Douglas Lindeberg

Fridykning: Patrick Lundkvist

UV-rugby: Nickloas Carlsson

Fensim: Anita Bergström

Materialförvaltare klubblokalen: Vakant

Materialförvaltare Munktellbadet: Sebastian Wasberg

Plasklappen: Styrelsen

Anslagstavlan: Peter Frid

Hemsidan: Tomas Sköld och Patrick Lundkvist

Säkerhetsombud: Vakant

Badhuskontakt: Anita Bergström och Patrick Lundkvist

Kompressoransvarig: Lennart Karlsson

Valberedning: Vakant

Revisorer: Eva Andersson och Lars Andersson

Revisorsuppleanter: Göran Laurell och Agneta Werner

E-post: Peter Frid

Facebook intern: Peter Frid, Anita Bergström och Carina Andersson

Facebook extern: Patrick Lundkvist

Teknisk dykning: Vakant

Sportdykarinstruktörer: Vakant

Fridykarinstruktörer: Patrick Lundkvist och Sebastian Wasberg

Ambasadör Eskilstuna EL: Anita Bergström och Lena Siljebråt

Dykkommittén

Dykarkommittén planerar årets dykningar. Alla dykare som vill bidra får vara med i kommittén. 

Sammankallare: Lennart Karlsson

ESDK-Nautic

Sportdykningsklubb i Eskilstuna för alla typer av undervattensaktiviteter.

Eskilstuna SDK Nautic – Sportdykning
Munktellarenan, Verkstadsgatan 5
63361 Eskilstuna

Genvägar