Medlemsavgifter för år 2024

För att bli medlem i ESDK Nautic betalar du en årlig medlemsavgift enligt nedan. Ingen rabatt medges om man blir medlem senare på året. Att bli medlem är väldigt enkelt. Du betalar den avgift som berör tänkt medlem enligt instruktioner nedan. Sen så är man medlem.

Senior

(Från det året man fyller 19)
600 kr inkl. tidningen Sportdykaren och försäkring

Junior

(Upp t.o.m det året man fyller 18)
250 kr inkl. tidningen Sportdykaren och försäkring.

Dubbelansluten senior

(Från det året man fyller 19)
250 kr. Som Dubbelansluten Senior är man fullt betalande medlem i annan SSDF ansluten klubb/förening.

Sponsor/Stödjande

250 kr. Stödjandeej försäkrad, medlem med tillgång endast till klubbinformation, möten och allmänna aktiviteter.

Familj

1300 kr per hushåll. Ett hushåll räknas där alla är skrivna på samma adress samt att antal seniorer får max vara 2, men juniorer ingen begränsning.

Luftfyllning

200 kr. Luftfyllning är som medlemsavgiften, dvs årlig. Luftfyllning som sker i klubben får endast användas till dykning. Luftfyllning är personlig. För luftfyllning krävs det medlemskap i ESDK Nautic.
Endast personer som har deltagit i ESDK Nautic luftfyllarkurs får hantera/använda kompressorn.

Inlinefyllning (Nitrox) pris per fyllning
Betalning sker via swish efter fyllning har genomförts.

Pris: Full 40kr / halv 20kr
Fyllning: Inline 1x12x200/232 1x8x300 2x4x300

Pris: Full 50kr / halv 25kr
Fyllning: Inline 2x7x200/232 1x10x300 2x6x300

Pris: Full 80kr / halv 40kr

Fyllning: Inline 2x8,5x200/232 2x12x200/232

Bli medlem i Nautic

Det här ingår som medlem

 • Bassängträningstider i Munktellbadet
 • Tillgång till klubbens utrustning
 • Hyra utrustning
 • Tillgång till luftfyllning
 • Tillgång till att fylla Nitrox och Syrgas
 • Deltaga i klubbens aktiviteter
 • Deltaga på läger
 • Vidareutbildning
 • Medlemskap i SSDF (gäller ej Sponsor/Stödjande samt Dubbelansluten (som redan är medlem via annan SSDF förening)

Såhär blir du medlem

Medlemsavgiften betalas in till klubbens PlusGiro 99503-5 eller med Swish till 123 1375344. Likväl för t.ex. hyra av utrustning, deltagande vid utfärd eller annan aktivitet.

Om det ej går att ange alla uppgifter i Swish eller PlusGiro så går det bra att enbart skriva sitt namn (för och efternamn). Sen via mail kompleterar man med resterande uppgifter.

I formuläret vill vi att ni skriver

 • Namn
 • Personnummer, 10 siffror.
 • Adress, postnr och ort
 • Mailadress.

Detta för att vi ska kunna registrera rätt medlemskap hos Sportdykarförbundet. 
Luftfyllning är personlig.

För luftfyllning krävs det medlemskap i ESDK Nautic.
Endast personer som har deltagit i ESDK Nautic luftfyllarkurs får hantera/använda kompressorn.

  Behandling av personuppgifter

  Jag har tagit del av nedanstående information Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av klubbens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

  Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta klubben för att ansöka om medlemskap.

  Genom att betala medlemsavgiften har jag godkänt ESDK Nautics integritetspolicy.

  Medlemsskydd

  Genom medlemskap i någon av Svenska Sportdykarförbundets föreningar omfattas man av förbundets medlemsförsäkring. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och/eller tryckskillnadsskada som inträffar under utförande av aktivitet inom sportdykning samt under direkt färd till och från sådan aktivitet. Försäkringsåret är 1 januari – 31 december.

  Mer information om Svenska Sportdykarförbundets medlemsförsäkring finns här.

  ESDK-Nautic

  Sportdykningsklubb i Eskilstuna för alla typer av undervattensaktiviteter.

  Eskilstuna SDK Nautic – Sportdykning
  Munktellarenan, Verkstadsgatan 5
  63361 Eskilstuna

  Genvägar