04 MAR 2021 20:52

Hur hanterar klubben corona?

ESDK Nautic följer Folkälsomyndigheternas och Riksidrottsförbundets råd gällande hantering av corona. Likväl tar vi hänsyn till Eskilstuna kommuns regler när det gäller anläggningar som vi använder. I vårt fall är det Munktellbadet.

Vad innebär det konkret?
Träning innomhus bedrivs endast för barn och unga som är födda 2002 eller senare. Tills nya direktiv kommer. Avstånd är viktigt och det påminner tränarna eleverna om under träning.

För att minska smittorisken får endast fyra personer vara i omklädningsrummet samtidigt. Därför är det viktigt att man gör sitt bästa att skynda sig på när man byter om. När träningen är slut vill vi att eleverna duschar hemma, och endast sköljer av sig snabbt i omklädningsrummet.

Föräldrar får inte följa med in. Dom får lämna och hämta vid entrén.


Läs mer på

Folkhälsomyndigheten

Riksidrottsförbundet