10 MAJ 2021 19:53

SSDF rekommenderar att vi följer DAN:s riktlinjer gällande dykning och Covid-19

Nedan rekommendationer gäller i första hand sportdykare. Huruvida fridykare eller atleter inom undervattenssporter såsom exempelvis UV-Rugby påverkas vet vi för lite om i dagsläget. Våra undervattenssporter kräver att utövaren är fullt frisk och nedsatt lung- eller hjärtfunktion kommer naturligtvis att medföra risker vilket gör att nedanstående rekommendationer då också kan vara tillämpbara för övriga aktiviteter.

SSDF rekommenderar att vi följer DAN:s riktlinjer och dessa innebär följande:

Dykare som inte haft upplevda symtom på Covid-19, + dykare som testats negativt och är symtomfria:

Dykare som testats positiva för Covid-19 men är i övrigt symtomfri:

Dykare som haft symtom på Covid-19:

Dykare med allvarliga hjärt- och/eller lungsymtom på Covid-19 och som vårdats på sjukhus:

Det finns i dagsläget inte hundraprocentiga underlag som kan stödja ett beslut för att friskförklara någon efter en covid-19 infektion, oavsett om den är bekräftad eller misstänkt. Det betyder att varje läkare har möjlighet att bedöma individuellt, baserad på egen erfarenhet och kunskap.

Det som vi i slutändan önskar från SSDF är att du ska kunna utöva din sport/aktivitet/dykning med så stor glädje som möjligt och med medvetet vald minskad risk.

Georgios Sidiras, Förbundsläkare SSDF

Peter Kempi, Utbildningschef SSDF

Hälsodeklaration gällande Covid-19 från DAN, denna kan användas av föreningar och dykcenter, klicka här.

Symtom på Covid-19, vårdguiden 1177.se , Folkhälsomyndigheten och WHO:


Text hämtat från SSDF sida. Läs hela artikeln här.