Vi har rett ut era frågetecken och gjort försäkringen bättre! Efter månaders arbete, användarundersökningar, jämförelser med andra dykförsäkringar och förhandlingar kan vi nu tryggt meddela att försäkringen som Sportdykarförbundets föreningar och dess medlemmar har är jämförbar med andra internationella dykförsäkringar. En stor skillnad är dock att denna försäkring täcker såväl sportdykning som fridykning, undervattensrugby och andra eventuella grenar inom Svenska Sportdykarförbundet.

I utredningen har vi fokuserat på den individuella olycksfallsförsäkringen. För mer information om föreningens gruppförsäkring, läs mer här. Detta gäller för den individuella olycksfallsförsäkringen:

Försäkringen innehåller även kostnader för exempelvis kristerapi, tandskador, invaliditetsersättning samt mindre kostnader för materiella skador såsom hjälm (exempelvis cykelhjälm vid transport till och från aktivitet). Ersättning för materiella skador täcks, i de flesta fall, av hemförsäkringen.

Beställ ditt försäkringsintyg för resa och läs mer här.

UPPDATERAD: 23 JUN 2021 20:02