Den 21/1 är det verksamhetsplaneringsmöte i klubblokalen. Start 16:00