För att få vara en del av klubben samt delta i klubbens aktiviteter måste man ha erlagt medlemsavgift. Årets medlemsavgift, samt tillägg, och hur man betalar in finns att hitta under medlemsavgift.