Kassör eller ordförande efterlyses bland våra medlemmar!

Lena som är klubbens kassör har cirka ett år kvar av sitt förordnande. Lena har informerat att hon inte kommer att fortsätta efter sin period. För att göra en så smidig övergång som möjligt vill styrelsen tillsätta en ny kassör som kan arbeta parallellt med Lena under hennes sista år för att sen självständigt arbeta som klubbens kassör.

Dagens ordförande är öppen för att ta sig an kassörsarbetet men då måste någon axla rollen som ordförande.

Utan någon av dessa roller fungerar inte klubben. Därför vänder sig styrelsen till dig medlem och hoppas på att du är villig att ta dig an rollen som kassör eller ordförande.

Är du intresserad!
Skicka då ett mail till klubben på nautic@esdk-nautic.se.